Har du et byggeprosjekt vi kan hjelpe med?

RESTAURERING

Restaurering er helt eller delvis å tilbakeføre og rekonstruere en bygning eller gjenstand til en tidligere tilstand.

NYBYGG

Omhandler grunnarbeid, oppføring, installasjoner og ferdiggjøring av bygninger. Inkluderer også tilbygg og påbygg av eksisterende bygning når tilbygget eller påbygget utgjør mer enn halve verdien av totalen på hele bygget til slutt.

TILBYGG

Et tilbygg er en bygningsdel som utvider et eksisterende bygg ved å øke grunnarealet. Dette i motsetning til et påbygg som utvider bygningen i høyden.

PÅBYGG

Et påbygg er en bygningsdel som utvider et eksisterende bygg ved å øke byggets høyde. Dette i motsetning til et tilbygg som utvider bygningens grunnareal.

REHABILITERING

Istandsettelse av en bygning for nåtidig formål og/eller for å rette på forsømt vedlikehold.

VÅTROM

Byggebransjens våtromsnorm er en frivillig norm som tilsier hvordan bad og våtrom skal bygges. Idag er det TEK 17 som er forskriften og sier hvilke minimumsstandarder et våtrom skal ha.

GARASJE

Vi utfører alle oppdrag på garasjen din/deres uansett størrelse og utforming, ta kontakt for en gratis befaring.

TAKOMLEGGING

Vi utfører alle oppdrag på taket ditt, vi utfører også blikkarbeider bortsett fra pipehatter & luftehatter hvor vi bruker egen fast underleverandør.

TOTALENTERPRISE

Når du kontakter oss, kan vi bistå deg i hele byggeprosessen. Som totalentreprenør kan vi være din prosjektleder gjennom byggeprosessen og ta oss av planlegging, håndtering og innhenting av tilbud fra underentreprenører samt stå ansvarlig for leveransen.

Vi har totalentreprise på blant annet:

  • Nybygg
  • Tilbygg
  • Påbygg
  • Restaurering
  • Rehabilitering
  • Garasje
  • Våtrom
  • Takomlegging

Samarbeidspartnere

VI LEVERER TOTALENTREPRISE OG ER AVHENGIG AV VÅRE SAMARBEIDSAKTØRER

TA KONTAKT I DAG