rehabilitering hus

Restaurering

Restaurering innebærer vedlikehold, konservering og om nødvendig oppussing av gamle hus eller bygninger som skal beholdes i original stil. Ved restaurering byttes ødelagte deler ut med nye kopier i friskt materiale.


 

Behold stilen med restaurering

At restaurering foregår på riktig måte, er svært viktig. Uerstattelige verdier går ofte tapt dersom man ikke vet hva man har med å gjøre, eller hvordan man skal behandle bygningen.

Kulturminner

Alle kulturminner bygget før år 1536 og år 1650 er automatisk fredet etter kulturminneloven. Kulturminner yngre enn 1650 kan fredes etter kulturminneloven hvis de anses som kulturhistorisk eller har nasjonal verdi(arkitektonisk). Dette heter vedtaksfredning.

Vedtaksfredede bygninger

Vedtaksfredede bygninger har meget strenge vernebestemmelser i henhold til eksteriør, og som regel også i henhold til interiør. Enkelte vil kunne få tilskudd til restaurering dersom de søker om dette. Du kan lese mer om tilskudd til restaurering på www.byggogbevar.no.

Ta kontakt med oss for et godt tilbud på restaurering. Vi vet hva vi driver med, og kan sørge for at ikke byggtekniske verdier går tapt.