Vil bygge ny bydel med 400 boliger mellom Åfoss og Skien

Her vil Magnar Larsen og Bjørn Holand bygge den nye bydelen Bervikåsen. I alt kan det bli 400 boliger her.

I forbindelse med utbyggingen vil det komme en ny vei for gående, syklende og busser, som gir en kraftig forkorting av reiseavstanden mellom Åfoss og Skien sentrum.

Bervikåsen ligger mellom Steinsrudsvingene, Åfoss og Farelva. Området er på i alt 240 mål, og det er lagt opp til cirka 400 boliger her når alt er bygd ut.

– Men vi har bare planer for å bygge ut en tredjedel i første omgang, sier Larsen og Holand.

Det har å gjøre med flere ting, både markedet at de ikke skal forsyne seg for grovt av de 20 prosentene av all utbygging i Grenland som kan skje utenfor bybåndet.

Larsen har sitt eget byggfirma, Holand leder Telemarkhus og Blinkhus. Sammen har de etablert Bervikåsen utvikling A/S, som har en opsjonsavtale med grunneieren.

De har jobbet med planene i flere år. 23. april skal saken diskuteres i bystyret. Så langt har de møtt stor politisk velvilje.

Ny vei til Åfoss

Det er egentlig en gammel plan som er tatt fram og modernisert. Et nytt grep, som utbyggerne planlegger sammen med kommunen, er å bygge en ny vei og bru for gående og syklende fra Elstrømbrua til Åfoss.

Den vil gjøre det mye enklere å komme seg mellom Åfoss og de sentrale delene av Skien uten bruk av bil, og det passer perfekt med ønskene for byutviklingen.

Les mer på Varden sine sider her: http://www.varden.no/nyheter/vil-bygge-ny-bydel-med-400-boliger-mellom-afoss-og-skien-1.1392706